Citat om kärlek


Synonymer och uttryck för att sälja företag


När man vill sälja företag så kan man annonsera om detta i olika forum. Men vilka ord ska man använda sig av? Det finns ju lite olika sätt att göra sig av med en verksamhet på. Om man till exempel väljer likvidation så upphör verksamheten efter att man har sålt den. Det här kan man göra med snabbavveckling vilket då är ett uttryck för att sälja ab. Idag så finns det ju även slang som man kanske tycker passar om man pratar lite mer kamratligt med bekanta på Facebook men då ska man verkligen se till att det faktiskt bara rör sig om vänner och inte affärsbekanta som kanske finner det lite märkligt att man uttrycker sig på ett så oseriöst sätt.

Sälja företag eller avyttra det

Ett annat ord för att sälja är avyttra. Det här är inte ett svårt ord men det är klart att man kan tänka sig att det finns folk som inte förstår att avyttra verksamhet är samma sak som att sälja företag. Enklare sagt så kanske man väljer att säga att man gör sig av med aktiebolaget. Det kan ju förstås betyda lite olika saker rent praktiskt. Om man gör sig av med det så kanske det betyder att man ger bort det genom arv, att man säljer aktier i det, eller att man avvecklar och likviderar.

Hur precis man måste vara beror givetvis på vem man kommunicerar med. Om man tänker sig att det rör sig om ett forum där man faktiskt fiskar efter intressenter så kan det vara klokt att inte vara för ledig i sitt språk. Då bör man använda ordet sälja och inte andra uttryck som utbjuda eller föryttra.

Då man talar om konkurs

Det finns ett läge då ordet man använder för att sälja företag får stor betydelse och det är när det rör sig om konkurs. Då är det ju i egentlig mening inte så att man säljer utan att man blir tvingad att lägga ner. Här kan ordet kursa förekomma och de flesta är väl medvetna om vad detta innebär. När man kursar så kan man inte själv bestämma exakt hur försäljningen går till för då är Kronofogden med i bilden.

Om man ska saluföra ett företag så får man verkligen hoppas att det handlar om en frivillig likvidation eller en försäljning där den som tar över kommer att fortsätta verksamheten på ett lyckat sätt. Talar man tydligt och klart från start så blir det ord och inga visor, och alla inblandade förstår precis vad som menas vilket alltid underlättar för en lyckad försäljning.
"I kärlekens krig segrar den, som ger sig."

Italienskt ordspråk

Citat om kärlek